„The Winter's Tale“ Das Wintermärchen (Programm 2008)

Ryutopia Noh-theatre Shakespeare Company, Niigata

„The Winter's Tale“ Das Wintermärchen
„The Winter's Tale“ Das Wintermärchen

Termine

  • Samstag, 9. August 2008, 20:00 Uhr

Beschreibung

Regie: Yoshihiro Kurita · Übersetzung: Kazuko Matsuoka
Kostüme: Shingo Tokihiro · Make-up: Kei Satoh
Requisite: Nobuko Goto · Noh Masken: Kai Yoshikawa
Ton: Tatsuya Butoh · Licht: Katsushige Okura · Bühne: Teruo Yamada